Reglement voor deelname aan de vakprijzen van de BeCommerce Awards 2018

Organisatie
De BeCommerce Awards is een initiatief van BeCommerce en wordt georganiseerd en gefinancierd door BeCommerce. 

Deelname
Deelname aan de BeCommerce Awards staat open voor alle webwinkels die op afstand producten en/of diensten verkopen aan Belgische consumenten. Het aanbod dient gesteld te zijn in de Nederlandse en/of Franse taal. Bedrijven kunnen zich tot en met 12 april 2018 aanmelden voor deelname aan de vakprijzen van de BeCommerce Awards 2018. Aanmelden voor bedrijven is mogelijk door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier op awards.becommerce.be. Tijdig inschrijven is dus aangeraden.

1. Juryprijzen 2018

De Juryprijzen van de BeCommerce Awards 2018 zijn: Beste Startende Webwinkel van België, Beste Mobiele Webwinkel van België, Beste Cross Border Webwinkel, Meest milieuvriendelijke Webwinkel van België, Beste Start-up Webwinkel van België, Beste Omni-Channel Webwinkel, Beste Deeleconomie Webplatformen, de Beste Webwinkel van België, B2B Webwinkel en de Beste Innovatieve Business Partner. De Juryprijzen worden onder auspiciën van BeCommerce uitgereikt. De apotheose van de gala-avond op 17 mei 2018 wordt gevormd door de bekendmaking van de winnaars en de uitreiking van de vakprijzen Beste Startende Webwinkel van België, Beste Mobiele Webwinkel van België, Beste Cross Border Webwinkel, Meest milieuvriendelijke Webwinkel van België, Beste Start-up Webwinkel van België, Beste Omni-Channel Webwinkel, Beste Deeleconomie Webplatformen, de Beste Webwinkel van België, B2B Webwinkel en de Beste Innovatieve Business Partner.

Beoordeling
De jury beoordeelt de inzendingen aan de hand van een specifiek ontworpen set criteria. Het onderzoek zal plaatsvinden op 17 en 18 april 2018.

De inzenders voor Beste Startende Webwinkel van België, Beste Mobiele Webwinkel van België, Beste Cross Border Webwinkel, Meest milieuvriendelijke Webwinkel van België, Beste Start-up Webwinkel van België, Beste Omni-Channel Webwinkel, Beste Deeleconomie Webplatformen, B2B Webwinkel, Beste Innovatieve Business Partner en de Beste Webwinkel van België zullen door de jury op specifiek hiervoor ontwikkelde criteria worden beoordeeld en geen deel uitmaken van het onderzoeksmodel van de andere vakprijzen. Deze beoordeling zal plaatsvinden op 17 en 18 april 2018. Op basis van het benchmark onderzoek selecteert de jury de genomineerden (3). Op basis van het benchmark onderzoek stelt de vakjury per categorie de winnaar van de Juryprijs vast. De winnaars van de Juryprijzen van de BeCommerce Awards 2017 worden bekendgemaakt tijdens de gala-avond op 17 mei 2018 in het Koloniënpaleis te Tervuren. 

Beste Startende Webwinkel van België
Webwinkels die minder dan twee jaar geleden opgestart zijn in België kunnen zich inschrijven voor de Juryprijs Beste Startende Webwinkel van België, wat betekent dat de online bedrijfsactiviteiten na 1 januari 2016 of, indien de webwinkel deel uitmaakt van een concern, in concernverband, gestart dienen te zijn. Dit is vooral bedoeld voor grotere internationale webshops die een .be website activeren en de grote Belgische Brick & Mortars die online gaan.

Beste Mobiele Webwinkel van België
Mobiele websites en/of applicaties van webwinkels kunnen meedingen naar de vakprijs Beste Mobiele Webwinkel van België. 

Beste Cross Border Webwinkel van België
Webwinkels die zijn gevestigd in de EU en die hun producten en /of diensten leveren in België en minimaal één ander Europees land, de producten en diensten op hun website aanbieden in meer dan één Europese taal én gericht zijn op het uitbreiden van hun activiteiten op meer Europese markten, kunnen zich inschrijven voor de vakprijs beste Cross Border Webwinkel van België.

Meest Milieuvriendelijke Webwinkel van België (Green Circular)
Webwinkels die overtuigd zijn van hun groene bedrijfsvoornemens (eco-verpakkingen en logistiek, milieuvriendelijke grondstoffen, gerecycleerde producten, refurbished toestellen) kunnen meedingen naar de vakprijs BeCommerce Green Circular Award.

Beste Start-up Webwinkel van België
Belgische Webwinkels die minder dan twee jaar geleden een 'pure player' webshop zijn gestart (in garage, zolder of kelder) kunnen zich inschrijven voor de vakprijs Beste Start-up Webwinkel van België. Dit betekent dat de webshop enkel aan online verkopen doet sinds uiterst 1 januari 2016 en dus niet deel uit maakt van een concern waar men eerder al aan offline verkopen of andere deed

Beste Omni-Channel Webwinkel van Belgïe
Alle “clicks & bricks” webwinkels met een goede omni-channel strategie kunnen zich inschrijven voor de vakprijs Beste Omni-Channel Webwinkel van België.

Beste Deeleconomie Webplatform van België (Collaborative Sharing)

Alle P2P (Peer-to-Peer) webplatformen voor diensten en producten kunnen zich inschrijven voor Beste Deeleconomie Webplatform van België.

Beste Webwinkel van België (Overall Belgium Award)

Alle Belgische webwinkels kunnen zich aanmelden voor de Juryprijs Beste Webwinkel van België. Om in aanmerking te komen voor de Beste Webwinkel van België dient u de Webwinkel ook in te schrijven voor een Public Award. Om daaraan te kunnen deelnemen, moet de webwinkel minstens 2 jaar bestaan en een aanzienlijke vooruitgang geboekt hebben in de periode 2017/2018. De Beste Webwinkel van België wordt voorgedragen voor de European Ecommerce Awards die worden uitgereikt tijdens de Global Ecommerce Summit in Barcelona.

Beste B2B Webwinkel van België

Alle ondernemingen die online actief verkopen met andere ondernemingen kunnen zich inschrijven voor beste B2B Webwinkel van België.

Beste Innovation voor BUSINESS PARTNERS van Belgïe 

Toeleveranciers of dienstverleners die een echte game changer zijn voor webwinkels in België en een innovatief product of nieuwe dienst hebben ontwikkeld kunnen zich inschrijven voor de Juryprijs BeCommerce Innovation Award. Het gaat dus echt over de toeleveranciers, niet de webshops.

Kosten
Het inschrijfgeld voor de Juryprijs Beste Start-up Webwinkel van België is gratis. Het inschrijfgeld voor de andere Jury Awards bedraagt € 250,- per inschrijving. 

Procedure, nominaties en winnaars
Na ontvangst van het volledig en juist ingevulde inschrijfformulier en de daarvoor verschuldigde betaling, ontvangt de deelnemende webwinkel een schriftelijke bevestiging van deelname. De deelnemende webwinkel ontvangt na de bevestiging per e-mail een in te vullen Powerpoint van BeCommerce. Deze Powerpoint, alsook de bijhorende video dient uiterlijk 12 april geretourneerd te worden. De gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.  Uit de aanmeldingen voor de Juryprijzen selecteert de Jury de genomineerden (3 per Award). 

Door indiening van het aanmeldingsformulier en/of gebruik van de ‘Ik ben genomineerd’ banner, verklaren deelnemers zich akkoord met dit reglement. Het is niet toegestaan om in de door de BeCommerce Awards beschikbaar gestelde banners, formats en/of andere communicatie-uitingen wijzigingen aan te brengen dan wel teksten toe te voegen. 

Winnaar Juryprijs: vanaf de dag waarop de winnaars (de genomineerden) van de BeCommerce Awards Juryprijzen zijn bekendgemaakt tot daags voor de bekendmaking van de BeCommerce Awards Juryprijzen van het daaropvolgende kalenderjaar. Gebruik door de deelnemer van het door de organisatie ter beschikking gestelde promotiemateriaal (banners en formats) buiten de hierboven genoemde periodes, wordt gestraft met een terstond opeisbare boete van € 50,- voor elke dag dat het door de organisatie beschikbaar gestelde promotiemateriaal (banners en formats) buiten de hierboven genoemde periodes door de deelnemer wordt gebruikt.

De winnaars van de Juryprijzen van de BeCommerce Awards 2018 worden bekendgemaakt tijdens de gala-avond op 17 mei 2018 in het Koloniënplaleis te Tervuren. Over de toekenning van de BeCommerce Awards Juryprijzen is geen discussie mogelijk. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Publieksprijzen 2018

De Publieksprijzen van de BeCommerce Awards 2018 zijn: Publieksprijs Cars & Accessories, Publieksprijs Food & Drink, Publieksprijs Consumer Electronics, Publieksprijs Home, Garden & Animal, Publieksprijs Clothing & Accessories, Publieksprijs Shoes, Publieksprijs Lingerie, Publieksprijs Multimedia, Publieksprijs Leisure, Publieksprijs Travel, Publieksprijs Financial Products, Publieksprijs Telecom, Publieksprijs Health & Beauty, Publieksprijs Tickets. De apotheose van de gala-avond op 17 mei 2018 wordt gevormd door de bekendmaking van de winnaars van de Publieksprijzen alsook de Overall Belgium Award. Deze wordt voor 50% bepaald door het publiek en 50% door de Jury.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de Publieksprijzen bedraagt € 150 per inschrijving.

De stemmingsperiode loopt van 25 april tot 9 mei, waarna de genomineerden (3 per categorie) worden bekend gemaakt.

Door indiening van het aanmeldingsformulier en/of gebruik van de ‘Ik ben genomineerd’ banner, verklaren deelnemers zich akkoord met dit reglement. Het is niet toegestaan om in de door de BeCommerce Awards beschikbaar gestelde banners, formats en/of andere communicatie-uitingen wijzigingen aan te brengen dan wel teksten toe te voegen. 

Deelnemers aan de BeCommerce Awards Publieksprijzen mogen het door de organisatie ter beschikking gestelde promotiemateriaal (banners en formats) in hun communicatie naar consumenten alleen gebruiken indien zij zijn genomineerd en in de hierna genoemde periode: vanaf de dag waarop de winnaars (de genomineerden) van de BeCommerce Awards Publieksprijzen zijn bekendgemaakt tot daags voor de bekendmaking van de BeCommerce Awards Publieksprijzen van het daaropvolgende kalenderjaar.

In geval van de publieksprijzen mag er geenszins een voordeel of kans op een voordeel geboden worden bij de oproep tot het uitbrengen van een stem. Een webshop kan maximum 3 opeenvolgende jaren winnaar zijn voor de publieksprijzen in éénzelfde categorie. 

Overtreding van de bepalingen zoals vastgelegd in dit reglement van deelname leidt tot diskwalificatie en/of uitsluiting van deelnemers van deelname. Het besluit tot diskwalificatie of uitsluiting van deelname wordt genomen door het bestuur van BeCommerce. In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van BeCommerce.