Over BeCommerce

BeCommerce is de Belgische vereniging van de bedrijven actief in e-commerce. Dankzij bewustmaking, informatie, promotie, de certificatie van e-commerce websites door middel van een vertrouwenskeurmerk en een eigen gedragscode, wil BeCommerce bouwen aan de groei van de sector en de versterking van het consumentenvertrouwen in kopen op afstand.

BeCommerce heeft als doel:

  1. het samenbrengen van ondernemingen, actief op de Belgische markt in de digitale handel, inclusief de verkoop op afstand zonder onderscheid van sector;

  2. het versterken van het vertrouwen van de consument in de digitale handel, inclusief de verkoop op afstand, alsook het imago van de sector, meer bepaald door de uitwerking van een eigen Trustmark gedragscode en de uitbouw van promotie- en informatiecampagnes gericht naar het grote publiek;

  3. de vertegenwoordiging en de belangenbehartiging van voornoemde ondernemingen, zonder onderscheid van de sector, zowel op nationaal als op internationaal niveau;

  4. de ontwikkeling van een gunstig economisch en politiek klimaat voor de sector en in het bijzonder het ijveren, met inachtneming van de Europese en de Belgische regelgeving voor de opheffing van elke reglementaire beperking die de competitiviteit van de digitale handel met inbegrip van de verkoop op afstand en de ontwikkeling afremt in België.

Meer info op www.becommerce.be