Reglement voor deelname aan de prijzen van de BeCommerce Awards 2019

Organisatie

De BeCommerce Awards is een initiatief van BeCommerce en wordt georganiseerd en gefinancierd door BeCommerce.

Deelname

Deelname aan de BeCommerce Awards staat open voor alle webwinkels die via e-commerce activiteiten producten en/of diensten verkopen op de Belgische markt.

De verkoop dient te gebeuren in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal.

Bedrijven kunnen zich tot en met vrijdag 12 april 2019 aanmelden voor deelname aan de jury vakprijzen van de BeCommerce Awards 2019. Dossiers kunnen ingediend worden tot en met zondag 14 april 2019.

Inschrijven voor bedrijven is mogelijk door middel van het invullen van het inschrijvingsformulier op awards.becommerce.be. Eenmaal ingeschreven, kan elke deelnemer de vereisten noodzakelijk om te winnen raadplegen via zijn/haar BeCommerce bedrijfsaccount en zijn/haar finale dossier terug opladen in zijn/haar BeCommerce bedrijfsaccount voor zondagavond 14/04/2019.

Webshops, die nog geen geen lid zijn van BeCommerce, verkrijgen met hun inschrijving aan de BeCommerce Awards 2019 een gratis BeCommerce lidmaatschap voor het jaar 2019. Het BeCommerce lidmaatschap is de eerste stap in het proces tot het bekomen van het BeCommerce vertrouwenskeurmerk.

 

1. The B-eCommerce Awards 2019

Categorieën

De prijzen van de BeCommerce Awards 2019 zijn voor de volgende 10 categorieën:

  • The BeCommerce Start-up Award
  • The BeCommerce Consumer journey/UserX Award
  • The BeCommerce Cross-border Award
  • The BeCommerce Sustainability Award
  • The BeCommerce Innovation Award
  • The BeCommerce Omnichannel Award
  • The BeCommerce Advertisement Campaign Award
  • The BeCommerce Marketplace Award
  • The BeCommerce Payment Award
  • The BeCommerce Logistics Award

 

The BeCommerce Start-up Award

The BeCommerce Consumer journey/UserX Award

The BeCommerce Cross-border Award

The BeCommerce Sustainability Award

The BeCommerce Innovation Award

The BeCommerce Omnichannel Award

The BeCommerce Advertisement Campaign Award

The BeCommerce Marketplace Award

The BeCommerce Payment Award

The BeCommerce Logistics Award

 

Uitreiking

De prijzen worden onder auspiciën van BeCommerce uitgereikt. De apotheose van de gala-avond op 16 mei 2019 wordt gevormd door de bekendmaking van de winnaars, en de uitreiking van de prijzen voor elke categorie.

Beoordeling

De beoordeling van de inschrijvingen zal gebeuren door zowel de jury (50%) als het publiek (50%). De jury beoordeelt de inzendingen aan de hand van een specifiek ontworpen set criteria. Het onderzoek zal plaatsvinden op 19 en 20 april 2019. Op basis van de specifiek daartoe ontwikkelde criteria selecteert de jury de 3 genomineerden voor elke categorie.

De stemmingsperiode voor het publiek loopt van 24 april tot en met 8 mei 2019. In dit kader mag er door de deelnemende webshops geenszins een voordeel of een kans op voordeel worden geboden bij de oproep tot het uitbrengen van een stem.

Kosten

Het inschrijvingsgeld voor de prijzen bedraagt € 250. De deelnemers kunnen zich in zoveel categorieën als gewenst inschrijven voor één en hetzelfde inschrijvingsgeld. Deelnemers kunnen  met hun inschrijving meteen ook dingen naar de Special Jury Award, de Special Public Award en de BeCommerce Award.

BeCommerce Awards inschrijvingen zijn niet terugbetaalbaar.

Tickets voor de gala-avond zijn betalend en kosten € 125 per persoon. Tafels zijn te verkrijgen aan €1250 voor max 10-12p.   

De winnaars zijn ertoe gehouden om hun prijs persoonlijk op de avond zelf te komen ophalen, met gevolg van uitsluiting indien dit niet mogelijk zou zijn.

Procedure, nominaties en winnaars

Na ontvangst van het volledig en juist ingevulde inschrijvingsformulier en de daarvoor verschuldigde betaling, ontvangt de deelnemer een schriftelijke bevestiging van deelname. De deelnemer ontvangt na de bevestiging per e-mail een in te vullen digitale presentatie van BeCommerce. Deze digitale presentatie alsook de bijhorende video dienen uiterlijk 14 april ingediend te worden. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Door indiening van het inschrijvingsformulier en/of gebruik van de ‘Ik ben genomineerd’ banner, verklaren deelnemers zich akkoord met dit reglement. Het is niet toegestaan om in de door de BeCommerce Awards beschikbaar gestelde banners, formats en/of andere communicatie-uitingen wijzigingen aan te brengen dan wel teksten toe te voegen.

De winnaar/genomineerden van de prijs mogen de titel van winnaar/genomineerde dragen vanaf de dag waarop de winnaars/genomineerden van de BeCommerce Awards prijzen zijn bekendgemaakt tot daags voor de bekendmaking van de BeCommerce Awards prijzen van het daaropvolgende kalenderjaar. Gebruik door de deelnemer van het door de organisatie ter beschikking gestelde promotiemateriaal (banners en formats) buiten de hierboven genoemde periodes, wordt gestraft met een terstond opeisbare boete van € 50,- voor elke dag dat het door de organisatie beschikbaar gestelde promotiemateriaal (banners en formats) buiten de hierboven genoemde periodes door de deelnemer wordt gebruikt.

Overtreding van de bepalingen zoals vastgelegd in dit reglement van deelname leidt tot diskwalificatie en/of uitsluiting van deelnemers van deelname. Het besluit tot diskwalificatie of uitsluiting van deelname wordt genomen door het dagelijks bestuur van BeCommerce. In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van BeCommerce, met beroepsmogelijkheid bij de raad van bestuur van BeCommerce.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2. The Special Jury & Special Public Award 2019

De Jury zal eveneens de Special Jury Award uitreiken aan de webshop die zij vakkundig beschouwt als de winnaar.

Het publiek beslist eveneens aan welke webshop de Special Public Award wordt uitgereikt.

 

3. The BeCommerce Award 2019

De 3 favorieten die zowel door de jury als het publiek werden genomineerd, zullen door de jury geïnterviewd worden. Op basis van deze interviews zal de winnaar van deze prijs verkozen worden.