Reglement voor deelname aan de prijzen van de BeCommerce Awards 2018

Organisatie
De BeCommerce Awards is een initiatief van BeCommerce en wordt georganiseerd en gefinancierd door BeCommerce. 

Deelname
Deelname aan de BeCommerce Awards staat open voor alle webwinkels die via e-commerce activiteiten producten en/of diensten verkopen op de Belgische markt.

De verkoop dient te gebeuren in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal.

Bedrijven kunnen zich tot en met donderdag 12 april 2018 aanmelden voor deelname aan de jury vakprijzen van de BeCommerce Awards 2018. Dossiers kunnen ingediend worden tot en met zondag 15 april.

Inschrijven voor bedrijven is mogelijk door middel van het invullen van het inschrijvingsformulier op awards.becommerce.be.

Webshops, die nog geen geen lid zijn van BeCommerce, verkrijgen met hun inschrijving aan de BeCommerce Awards 2018 een gratis BeCommerce lidmaatschap voor het jaar 2018. Het BeCommerce lidmaatschap is de eerste stap in het proces tot het bekomen van het BeCommerce Label.

 

1. Juryprijzen 2018

Categorieën

De juryprijzen van de BeCommerce Awards 2018 zijn voor de volgende vakcategorieën:

 • BeCommerce Starter Award 
 • BeCommerce Mobile Award 
 • BeCommerce Cross-Border Award 
 • BeCommerce Green Circular Award 
 • BeCommerce Start-Up Award
 • BeCommerce Omnichannel Award 
 • BeCommerce Collaborative Sharing Platform Award
 • BeCommerce Overall Award 
 • BeCommerce B2B Award 
 • BeCommerce Innovation Award


BeCommerce Starter Award
Webwinkels die minder dan twee jaar geleden opgestart zijn, kunnen zich inschrijven voor de BeCommerce Starter Award, wat betekent dat de online bedrijfsactiviteiten na 1 januari 2016 of, indien de webwinkel deel uitmaakt van een concern, in concernverband, gestart dienen te zijn. Dit is vooral bedoeld voor grotere internationale webshops die een .be website activeren en de grote Belgische Brick & Mortars die online gaan.

BeCommerce Mobile Award
Mobiele websites en/of applicaties van webwinkels kunnen meedingen naar de BeCommerce Mobile Award.

BeCommerce Cross-Border Award
Webwinkels die zijn gevestigd in de EU en die hun producten en/of diensten leveren in België en minimaal één ander Europees land, die producten en diensten op hun website aanbieden in meer dan één Europese taal én gericht zijn op het uitbreiden van hun activiteiten op meer Europese markten, kunnen zich inschrijven voor de BeCommerce Cross-Border Award.

BeCommerce Green Circular Award
Webwinkels die overtuigd zijn van hun groene bedrijfsvoornemens (ecologische verpakkingen en logistiek, milieuvriendelijke grondstoffen, gerecycleerde producten, refurbished toestellen) kunnen meedingen naar de BeCommerce Green Circular Award.

BeCommerce Start-Up Award
Webwinkels die minder dan twee jaar geleden een 'pure player' webshop zijn gestart (in garage, zolder of kelder) kunnen zich inschrijven voor de BeCommerce Start-Up Award. Dit betekent dat de webshop enkel aan online verkopen doet sinds uiterst 1 januari 2016 en dus geen deel uitmaakt van een concern waar men eerder al aan offline verkopen of andere deed.

BeCommerce Omnichannel Award
Alle “clicks & bricks” webwinkels met een goede omnichannel strategie kunnen zich inschrijven voor de BeCommerce Omnichannel Award.

BeCommerce Collaborative Sharing Platform Award
Alle P2P (Peer-to-Peer) webplatformen voor diensten en producten kunnen zich inschrijven voor de BeCommerce Collaborative Sharing Platform Award.

BeCommerce Overall Award
Alle webwinkels kunnen zich registreren voor de BeCommerce Overall Award. Om in aanmerking te komen voor de Overall Award dient u de webwinkel ook in te schrijven voor een public award. Om daaraan te kunnen deelnemen, moet de webwinkel minstens 2 jaar bestaan en een aanzienlijke vooruitgang geboekt hebben in de periode 2017/2018. Om mee te doen met de BeCommerce Overall Award moet men zich minimum inschrijven voor één jury award èn één public award. De BeCommerce Overall Award wordt voorgedragen voor de European Ecommerce Awards die worden uitgereikt tijdens de Global Ecommerce Summit in Barcelona.

BeCommerce B2B Award
Alle ondernemingen die online actief verkopen met andere ondernemingen kunnen zich inschrijven voor de BeCommerce B2B Award.

BeCommerce Innovation Award
Toeleveranciers of dienstverleners die een echte game changer zijn voor webwinkels en een innovatief product of nieuwe dienst hebben ontwikkeld kunnen zich inschrijven voor de BeCommerce Innovation Award. Het gaat dus echt over de toeleveranciers, niet de webshops.

Uitreiking

De juryprijzen worden onder auspiciën van BeCommerce uitgereikt. De apotheose van de gala-avond op 17 mei 2018 wordt gevormd door de bekendmaking van de winnaars, en de uitreiking van de juryprijzen voor elke categorie.

Beoordeling

De jury beoordeelt de inzendingen aan de hand van een specifiek ontworpen set criteria. Het onderzoek zal plaatsvinden op 19 en 20 april 2018.Op basis van de specifiek daartoe ontwikkelde criteria selecteert de jury de 3 genomineerden voor elke categorie, en stelt vervolgens per categorie de winnaar van de betreffende juryprijs vast.

Kosten

Het inschrijvingsgeld voor de BeCommerce Start-Up Award is gratis.
Het inschrijvingsgeld voor de andere juryprijzen bedraagt € 250 per inschrijving.
BeCommerce Awards inschrijvingen zijn niet terugbetaalbaar.
Gala-tickets zijn betalend.

Procedure, nominaties en winnaars

Na ontvangst van het volledig en juist ingevulde inschrijvingsformulier en de daarvoor verschuldigde betaling, ontvangt de deelnemer een schriftelijke bevestiging van deelname. De deelnemer ontvangt na de bevestiging per e-mail een in te vullen digitale presentatie van BeCommerce. Deze digitale presentatie alsook de bijhorende video dienen uiterlijk 12 april ingediend te worden. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Door indiening van het inschrijvingsformulier en/of gebruik van de ‘Ik ben genomineerd’ banner, verklaren deelnemers zich akkoord met dit reglement. Het is niet toegestaan om in de door de BeCommerce Awards beschikbaar gestelde banners, formats en/of andere communicatie-uitingen wijzigingen aan te brengen dan wel teksten toe te voegen.

De winnaar/genomineerden van de juryprijs mogen de titel van winnaar/genomineerde dragen vanaf de dag waarop de winnaars/genomineerden van de BeCommerce Awards juryprijzen zijn bekendgemaakt tot daags voor de bekendmaking van de BeCommerce Awards juryprijzen van het daaropvolgende kalenderjaar. Gebruik door de deelnemer van het door de organisatie ter beschikking gestelde promotiemateriaal (banners en formats) buiten de hierboven genoemde periodes, wordt gestraft met een terstond opeisbare boete van € 50,- voor elke dag dat het door de organisatie beschikbaar gestelde promotiemateriaal (banners en formats) buiten de hierboven genoemde periodes door de deelnemer wordt gebruikt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Publieksprijzen 2018

Categorieën

De publieksprijzen van de BeCommerce Awards 2018 zijn:

 • Cars & Accessories
 • Food & Drinks 
 • Consumer Electronics
 • Home, Garden & Animal 
 • Clothing & Accessories 
 • Shoes 
 • Lingerie 
 • Multimedia 
 • Leisure 
 • Travel 
 • Financial Products 
 • Telecom 
 • Health & Beauty 
 • Tickets

Uitreiking

De apotheose van de gala-avond op 17 mei 2018 wordt gevormd door de bekendmaking van de winnaars van de publieksprijzen alsook de Overall BeCommerce Award.
Deze wordt voor 50% bepaald door het publiek en 50 % door de jury.

Kosten

Het inschrijvingsgeld voor de publieksprijzen bedraagt € 150 per inschrijving.
BeCommerce Awards inschrijvingen zijn niet terugbetaalbaar.
Gala-tickets zijn betalend.

Procedure, nominaties en winnaars

De stemmingsperiode loopt van 25 april tot 9 mei, waarna de 3 genomineerden per categorie worden bekend gemaakt.

Door indiening van het inschrijvingsformulier en/of gebruik van de ‘Ik ben genomineerd’ banner, verklaren deelnemers zich akkoord met dit reglement. Het is niet toegestaan om in de door de BeCommerce Awards beschikbaar gestelde banners, formats en/of andere communicatie-uitingen wijzigingen aan te brengen dan wel teksten toe te voegen.

Deelnemers aan de BeCommerce Awards publieksprijzen mogen het door de organisatie ter beschikking gestelde promotiemateriaal (banners en formats) in hun communicatie alleen gebruiken indien zij zijn genomineerd en in de hierna genoemde periode: vanaf de dag waarop de winnaars (de genomineerden) van de BeCommerce Awards publieksprijzen zijn bekendgemaakt tot daags voor de bekendmaking van de BeCommerce Awards publieksprijzen van het daaropvolgende kalenderjaar. Gebruik door de deelnemer van het door de organisatie ter beschikking gestelde promotiemateriaal (banners en formats) buiten de hierboven genoemde periodes, wordt gestraft met een terstond opeisbare boete van € 50 voor elke dag dat het door de organisatie beschikbaar gestelde promotiemateriaal (banners en formats) buiten de hierboven genoemde periodes door de deelnemer wordt gebruikt.

In geval van de publieksprijzen mag er geenszins een voordeel of kans op een voordeel geboden worden bij de oproep tot het uitbrengen van een stem.

Overtreding van de bepalingen zoals vastgelegd in dit reglement van deelname leidt tot diskwalificatie en/of uitsluiting van deelnemers van deelname. Het besluit tot diskwalificatie of uitsluiting van deelname wordt genomen door het dagelijks bestuur van BeCommerce. In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van BeCommerce.

BeCommerce Overall Award 2018

Enkel de deelnemers van een jury- én publieksprijs komen in aanmerking voor een BeCommerce Overall Award.

De beoordeling is voor 50% dezelfde als de beoordeling van de juryprijzen. De resterende 50% wordt beoordeeld door het publiek, zoals bij de publieksprijzen.